V INTERNATIONAL MASTER COMPETITION FOR MUSIC TEACHERS

 V INTERNATIONAL MASTER COMPETITION FOR MUSIC TEACHERS

V International Master Competition For Music Teachers- zapraszamy wszystkich nauczycieli szkół i uczelni muzycznych wszystkich stopni, którzy mają udokumentowany staż pracy w szkolnictwie artystycznym.