International Master Competition for Music Teachers

Projekt adresowany jest do nauczycieli szkół i uczelni muzycznych wszystkich stopni, którzy mają udokumentowany staż pracy w szkolnictwie artystycznym. Na konkursie pedagodzy prezentują się przed Jury w jednej z 5 kategorii: instrumenty smyczkowe, dete, wokaliści, kameralistyka lub instrumenty klawiszowe. Mistrzowski Konkurs dla Pedagogów Muzyki to oferta dalszego rozwoju dla każdego nauczyciela z korzyścią dla ucznia i szkoły. Konkurs maobilizuje pedagogów do wielkiego wysiłku, do aktywnego samokształcenia i rozwoju techniczno-artystycznego.