Regulamin

REGULAMIN
International Master Competition for Music Teachers
- Międzynarodowy Mistrzowski Konkurs dla Pedagogów Muzyki
z dnia 20.02.2020 r.
aktualizacja w dniu 01.03.2021
 
§ 1
WPROWADZENIE
Organizatorem Międzynarodowego Mistrzowskiego Konkursu dla Pedagogów Muzyki (IMCMT) jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury przy wsparciu Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe w Warszawie, Yamaha Music Europe oddział w Polsce, Wydawnictwa „ARKADY” oraz Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego BOSS w Warszawie.  Celem Konkursu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych muzyków-nauczycieli. Dobry nauczyciel, to nauczyciel aktywny, grający na instrumencie, który może zademonstrować prawidłową realizację fragmentów utworu muzycznego, pokazać sposoby rozwiązania problemów technicznych czy też prawidłowy układ ręki na instrumencie. Większość pedagogów z różnych powodów życiowych nie mogła kontynuować kariery solisty, kameralisty lub muzyka koncertowego. Prezentacja estradowa  w ramach Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki to oferta dalszego rozwoju dla każdego nauczyciela z korzyścią dla Ucznia i Szkoły. Występ koncertowy mobilizuje pedagogów do wielkiego wysiłku, do aktywnego samokształcenia i rozwoju techniczno-artystycznego.
 
 § 2
UCZESTNICTWO
 1. Międzynarodowy Mistrzowski Konkurs dla Pedagogów Muzyki (IMCMT) jest adresowany do nauczycieli szkół i uczelni muzycznych wszystkich stopni, którzy dysponujących udokumentowanym stażem pedagogicznym  w szkolnictwie artystycznym, bez ograniczeń wiekowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) przesłanie do 08.04.2021r. drogą internetową wypełnionej aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie:
    https://mastercompetition.interpiano.pl/pol/aplikacja/zgloszenie_imcmt  
b) przesłanie na email ZnVuZGFjamFAaW50ZXJwaWFuby5wbA==  skanu dokumentów poświadczających staż pracy pedagogicznej,
c) wpłata wpisowego.
 1. W oparciu o przedstawiony staż każdy Uczestnik zostanie zakwalifikowany do jednej kategorii:
a) Kategoria I - udokumentowany staż pracy do 5 lat,
b) Kategoria II - udokumentowany staż pracy do 10 lat,
c) Kategoria III - udokumentowany staż pracy powyżej 10 lat.
 1. Konkurs odbywać się będzie w następujących specjalnościach:
a) instrumenty klawiszowe,
b) instrumenty smyczkowe,
c) instrumenty dęte,
d) wokalistyka,
e) kameralistyka z dowolnym instrumentem, zespołem lub na 4-ręce z uczniem.
 1. Specjalność „Kameralistyka” będzie miała jedną, uniwersalną kategorię, bez względu na staż pracy pedagogicznej członków zespołu.
 2. Uczestnik Konkursu będzie mógł wystąpić w max. dwóch specjalnościach:
a) instrument solowy lub wokalistyka,
b) muzyka kameralna.
 1. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną konkurs zostanie przeprowadzony w formie online.
 2. Uczestnicy zobowiązani są przesłać wcześniej przygotowanej prezentacji audio-wideo na adres fundacja@interpiano.pl do dnia 8.04.2021r. Dopuszczalne jest przesłanie nagrania w formie linku do filmiku zamieszczonego na kanale Youtube lub przesłanie go za pośrednictwem WeTransfer https://wetransfer.com/ lub Dropbox https://www.dropbox.com/ (sugerowany format pliku MP4):
  • program konkursy powinien być nagrany „bez montażu”, 
  • Na początku prezentacji proszę nagrać imię i nazwisko, przedstawić program oraz pełną nazwę konkursu International Master Competition for Music Teachers
 3. Nagrody i wyróżnienia będą realizowane drogą pocztą lub za pośrednictwem Internetu.
 
§ 3 
TERMIN I PROGRAM 
 1. Konkurs organizowany jest w dniach 10-12.04.2021r.
 2. Każdy Uczestnik za pośrednictwem materiału audio-wideo zaprezentuje dowolny program  15 - 20 min.
 a) elementem oceny Jury będzie zarówno wykonanie jak i dobór i układ programu,
 b) program wykonywany jest z pamięci z wyjątkiem specjalności „Kameralistyka”.
§ 4
HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ
 1. Otworzenie przesłanych przez Uczestników nagrań zostanie odsłuchane w dniach 10-12.04.2021r. 
 2. Przesłuchania Uczestników odbędą się zgodnie z planem ustalonym przez Dyrektora Konkursu.
§ 5
ODPŁATNOŚĆ
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata wpisowego tytułem „IMCMT”,
  w wysokości 480,00 zł / 120 EUR , dokonanego na konto:
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kulturyul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok
dla uczestników z Polski:
PEKAO SA nr 64 1240 2340 1111 0010 7473 4132
dla wpłat zagranicznych:
No. of IBAN: PL 91124023401978001048317354 
SWIFT/ BIC code: PKOPPLPW
 1. Opłaty należy dokonać w terminie 7 dni roboczych od dnia wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie:
a) po terminie 01.04.2021r. wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona, 
b) przed terminem 01.04.2021r. uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości wpisowego.
 
§ 6
REZULTATY KONKURSU
 1. Dyplomy konkursu zostaną przesłane droga pocztową do zainteresowanych Uczestników.
 2. Jury przyzna tytuły „Laureata Międzynarodowego Mistrzowskiego Konkursu dla Pedagogów Muzyki” oraz wyróżnienia Grand Prix i nagrody od I do VI, dyplomy specjalne oraz możliwe zaproszenia do udziału w koncertach, kursach, nagraniach, pracach jury, seminariach, prowadzeniach wykładów i lekcji pokazowych.
 3. Przewidziana jest rekomendacja do nagrody specjalnej dla Fundacji Muzyki Polskiej za najciekawszą prezentację muzyki polskiej.
§ 7
PODSUMOWANIE
 1. Zmiany w regulaminie IMCMT wprowadza Zarząd Fundacji.
 2. Regulamin IMCMT wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest ważny do odwołania.