IV Konkurs dla Pedagogów Muzyki przed nami!

IV Konkurs dla Pedagogów Muzyki przed nami!

Konkurs adresowany do nauczycieli szkół i uczelni muzycznych wszystkich stopni, którzy mają udokumentowany staż pracy w szkolnictwie artystycznym.
Na konkursie pedagodzy prezentują się przed Jury w jednej z 5 kategorii:

A- instrumenty klawiszowe

B- instrumenty smyczkowe

C- instrumenty dęte

D- wokalistyka

E- kameralistyka z dowolnym instrumentem

Mistrzowski Konkurs dla Pedagogów Muzyki to oferta dalszego rozwoju dla każdego nauczyciela z korzyścią dla ucznia i szkoły.
Konkurs maobilizuje pedagogów do wielkiego wysiłku, do aktywnego samokształcenia i rozwoju techniczno-artystycznego.

ZAPRASZAMY!

Regulamin: http://mastercompetition.interpiano.pl/pol/regulamin_7