Ostatnie 4 dni zgłoszeń !

Ostatnie 4 dni zgłoszeń !

Już tylko 4 dni dzielą nas od zamknięcia aplikacji V International Master Competition for Music Teachers.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania pod adresem 

http://mastercompetition.interpiano.pl/…/a…/zgloszenie_imcmt

3.04.2017r. ukaże się harmonogram przesłuchań konkursowych.

...dobry nauczyciel, to nauczyciel aktywny, grający na instrumencie, który może zademonstrować prawidłową realizację fragmentów utworu muzycznego, pokazać sposoby rozwiązania problemów technicznych czy też prawidłowy układ ręki na instrumencie. Większość pedagogów z różnych powodów życiowych nie mogła kontynuować kariery solisty, kameralisty lub muzyka koncertowego. Prezentacja estradowa w ramach Mistrzowskich Spotkań dla Pedagogów to oferta dalszego rozwoju dla każdego nauczyciela z korzyścią dla Ucznia i Szkoły. Występ koncertowy mobilizuje do wielkiego wysiłku, do aktywnego samokształcenia i rozwoju techniczno-artystycznego...